The dating of beowulf chase

Eftersom det utkrävdes en skyhög pengagäld för den döde tvingades Ecgtheow lämna svearnas land och mottogs hos Hrothgar, danernas kung.Denne betalade generöst skulden åt honom, och Ecgtheow kunde återvända till svearna om han ville, men bosatte sig för säkerhets skull hos kung Hrethel i Geatland.

Beowulfs historiska existens kan, till skillnad från hans kung Hygelac (se nedan) inte bekräftas genom några samtida källor.

Med sina 3183 rader är det anmärkningsvärt för sin omfattning.

Som den enda större överlevande anglosaxiska hjältedikten har verket – trots att det huvudsakligen berör skandinaviska händelser – i England stigit till sådan upphöjdhet att det blivit "Englands nationalepos." Beowulf utspelar sig dock i Danmark och i södra Sverige.

Enligt dikten skall han ha varit son till Ecgtheow, en landsflyktig krigare av sveaätten Waegmundings (av namnet Wägmund, vägbeskyddare).

Ecgtheow hade tidigare dödat Heatholaf av den östgötska ätten Wulfings (= Ylfingarna).

Search for the dating of beowulf chase:

the dating of beowulf chase-27the dating of beowulf chase-74

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

One thought on “the dating of beowulf chase”